400 000 złotych na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Wschowa!

15.11.2022

Trwa nabór wniosków w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania z zakresu opieki społecznej pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie Miasta i Gminy Wschowa”.

Konkurs ma na celu powierzenie realizacji zadania publicznego -  świadczenie usług opiekuńczych na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej - obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz zaleconą przez lekarza pielęgnację. 

Obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 grudnia 2022 roku.

 

Generator wniosku ->

https://wschowa.engo.org.pl/

Szczegółowe informacje na temat sposobu składania ofert oraz procedowania przy konkursie znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Ogłoszeniu Konkursowym.

 

Zachęcamy lokalne organizacje do aplikowania!

Autor: kamila