4 lutego XXV Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

29.01.2021
W najbliższy czwartek, 4 lutego o godzinie 10.00 odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej we Wschowie. Sesja odbywać się będzie w trybie zdalnym, a transmisję obrad będzie można śledzić na naszej stronie internetowej, a także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miejska we Wschowe -> Sesje Rady -> XXV Sesja Rady Miejskiej we Wschowie. W tym samym miejscu odnajdą Państwo wszystkie materiały przedłożone radnym pod obrady. Poniżej prezentujemy zaproponowany porządek obrad.
 
Szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej we Wschowie
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.)   z  w  o  ł  u  j  ę   XXV  Sesję Rady  Miejskiej we Wschowie w dniu 4 lutego 2021 roku  (czwartek) o godz. 10.00Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
 
Proponowany porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Siedlnicy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Łysinach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Konradowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lginiu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Wschowa za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2021 – 2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Moniuszki, Garbarskiej, Wałowej, Herbergera we Wschowie.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
we Wschowie
 
/-/ Hanna Knaflewska-Walkowiak

Autor: olek