23 września - głośna próba syren alarmowych

18.09.2021

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z Kalendarzowym  Planem Działania w  zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego na 2021 rok, w dniu 23 września 2021 w godzinach 12.00-12.30 na obszarze województwa lubuskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat:

- ogłoszenie alarmu- modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty

- odwołanie alarmu- ciągły dźwięk syreny, trwający 3 minuty

 

Tego samego dnia odbędzie się także trening łączności w radiotelefonicznej sieci zarządzania Wojewody Lubuskiego i Starosty Wschowskiego w godzinach 16-20.

Autor: dominika