„W poszukiwaniu zjednoczonej Europy”/ "Auf der Suche nach dem vereinten Europa"

13.06.2022
Gmina Wschowa wraz z Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie realizuje wspólny projekt polsko-niemiecki.
 
Gmina Wschowa przystąpiła do realizacji projektu pt. „W poszukiwaniu zjednoczonej Europy”/ "Auf der Suche nach dem vereinten Europa", dofinansowanego w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa – Nysa – Bóbr”.
Głównym założeniem programu jest wspieranie rozwoju i pogłębianie współpracy partnerskiej w celu wzmacniania wzajemnego zaufania i pokonywania mentalnych, kulturowych oraz językowych barier.
Jednym z kluczowych wydarzeń realizowanych w ramach projektu jest międzynarodowa konferencja pn. „W poszukiwaniu zjednoczonej Europy”, z udziałem gości ze strony niemieckiego partnera.
 
Konferencja odbędzie się 18 czerwca o godz. 11.00 w Sali widowiskowej CKiR i prowadzona będzie w języku polskim i niemieckim.
Projekt zakłada także szereg wydarzeń kulturalnych w naszym mieście, które rozpoczną się już 15 czerwca. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców!

Autor: kamila