Konsultacje społeczne w sprawie statutów sołectw

Miejsce: 
Sala Posiedzeń w Ratuszu
Organizator: 
Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Data: 
14.10.2019 15:00 do 19:00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

  1. Protokołowanego bezpośredniego zebrania z mieszkańcami gminy, które odbędzie się 14 października  2019 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w godz. 15:00 – 19:00
  2. Badania opinii mieszkańców za pomocą formularza zgłoszenia opinii, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Termin zgłaszania opinii za pomocą formularza ustalony zostaje w dniach 11-14 października  2019 r.

Formularz zgłaszania opinii można składać:

- za pomocą poczty na adres Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

- bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa

- drogą elektroniczną na adres: dawid [dot] gierkowskiatwschowa [dot] pl

Publikacja: olek