Garażówka

Miejsce: 
Rynek we Wschowie
Organizator: 
Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
Data: 
12.03.2023 09:00

W S C H O W S K A G A R A Ż Ó W K A odbywa się w każdą drugą niedzielę miesiąca w godz. 9:00 – 14:00 na wschowskim rynku. PODARUJ RZECZOM DRUGIE ŻYCIE !

Sprzedaj – kup – wymień: starocie, wyroby własne, ceramika, meble, książki, naczynia, sprzęt turystyczny i sportowy

*przedmioty nie powinny być nowe z metkami

*nie wystawiamy ubrań

MIEJSCA UDOSTĘPNIAMY BEZ OPŁAT!!

Jak zgłosić chęć udziału we Wschowskiej Garażówce:

Rejestracja wystawców poprzez złożenie formularza online lub pisemnej karty zgłoszenia, którą należy wysłać na adres sekretariatatckir [dot] wschowa [dot] pl

Brak zgłoszenia będzie równoznaczny z niewpisaniem na listę wystawców.

Po otrzymaniu wypełnionej karty zgłoszenia przekażemy wystawcom informację o przyjęciu zgłoszenia. Wpisy na listę wystawców dokonywane będą według kolejności zgłoszeń.

Wejście oraz wjazd samochodem wystawców na plac przed ratuszem możliwy będzie od godz. 8:00.

Wszystkich uczestników Garażówki obowiązywać będzie Regulamin Garażówki.

Zapisz się online Wschowska Garażówka – CKiR we Wschowie (wschowa.pl)

Publikacja: kamila