2021-05

Data publikacji:
31.05.2021

Dzień dziecka przeniesiony na 3 czerwca!!!

Uwaga!!! Kochane dzieci i drodzy rodzice !! Dziś taki piękny dzień i cały tydzień ma być słonko , a  JUTRO DESZCZ… dlatego zmuszeni jesteśmy przenieść plenerowy Dzień Dziecka na 3 czerwca . Zapraszamy 3 czerwca w godzinach 13-17 na skwer przed...
Data publikacji:
28.05.2021

Raport o stanie Miasta i Gminy Wschowa za 2020 rok

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zobowiązany jest do dnia 31 maja każdego roku do przedłożenia Radzie Miejskiej we Wschowie raportu o stanie Miasta i Gminy Wschowa za rok  poprzedni. Raport będzie bazą do...
Data publikacji:
28.05.2021

Żyj zdrowo i kolorowo – wyniki konkursu

Niemal setka prac wpłynęła w ramach ogłoszonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Wschowa konkursu na prace plastyczne pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo”. Bardzo...
Data publikacji:
26.05.2021

Podwórko NIVEA w naszej Gminie? Głosujmy!

Szansa na plac zabaw NIVEA! Gmina Wschowa zgłosiła udział w akcji Podwórko NIVEA. Do wygrania jest plac zabaw NIVEA w Przyczynie Górnej. Każde z Podwórek NIVEA ma wartość aż 250 000 PL. Nowoczesne urządzenia, piękna estetyka jest w naszym zasięgu...
Data publikacji:
20.05.2021

Ważne zmiany w Ustawie prawo o ruchu drogowym- Nowe przepisy dotyczące poruszania się hulajnogami, urządzeniami transportu osobistego oraz urządzeniami wspomagającymi ruch

W dniu dzisiejszym tj. 20 maja 2021 wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw . Ustawowe zmiany określą nowe rodzaje pojazdów i urządzeń. Ponadto regulują ograniczenia prędkości, zasady wyprzedzania oraz...
Data publikacji:
19.05.2021

Informacja o wynikach przetargu

Wschowa, dnia 17 maja 2021 roku     BG.6840. 12 .2021   Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz....
Data publikacji:
19.05.2021

Zachowaj szczególną ostrożność i pamiętaj o bioasekuracji

Szanowni Mieszkańcy! W związku z wystąpieniem ognisk ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń) na fermie trzody chlewnej na terenie powiatu świebodzińskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie ZALECA ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI ORAZ ...
Data publikacji:
19.05.2021

Informacja o możliwym użyciu systemu alarmowego

Starosta Powiatu Wschowskiego poinformował, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20, które przeprowadzone zostanie w dniach 17-21 maja br. W ramach omawianego przedsięwzięcia, realizowane będzie...
Data publikacji:
18.05.2021

XXVIII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E   20 maja 2021r. o godz. 09:00 odbędzie się w trybie zdalnym XXVIII  SESJA  RADY  MIEJSKIEJ     Proponowany porządek obrad:   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie wniosków do porządku...
Data publikacji:
17.05.2021

Wyprowadzka zakończyła się nałożeniem wysokiego mandatu karnego

Jedna z mieszkanek Wschowy przeprowadzała się i w związaku z tym robiła porządki w mieszkaniu, które opuszczała. Niestety wybrała najgorszą z możliwych metod pozbycia się niepotrzebnych rzeczy. Były to tekstylia, plastyki i inne odpady, które...

Strony