2021-03

Data publikacji:
30.03.2021

Wykaz ofert na realizację zadań publicznych. Czas na dokonanie uzupełnień

Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury...
Data publikacji:
29.03.2021

Konkurs plastyczny „Zajączek wielkanocny”

Tradycyjnie, przed Wielkanocą, w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie został ogłoszony konkurs plastyczny o tematyce świątecznej dla uczniów szkół podstawowych. Tegorocznym hasłem przewodnim był zajączek wielkanocny. Napłynęło ponad 70...
Data publikacji:
26.03.2021

Własna firma- start dla młodych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło wkrótce rozpocznie rekrutację do projektu pt. Własna firma- start dla młodych - w ramach Osi Priorytetowej:  I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1...
Data publikacji:
25.03.2021

Ogłoszenie- konkurs plastyczny dla Szkół Podstawowych pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo”

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs plastyczny dla Szkół Podstawowych pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo”.  Na prace czekamy do dnia 30 kwietnia 2021...
Data publikacji:
24.03.2021

Urząd ponownie zamknięty. Wstrzymano bieg terminów załatwienia spraw

Szanowni Państwo w związku z coraz większą liczbą pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wschowa mającymi pozytywne wyniki na obecność wirusa wywołująego COVID - 19  lub przebywającymi na kwarantannach podjeto kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania...
Data publikacji:
23.03.2021

Afrykański Pomór Świń ASF- wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie z/ Sławie

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie podaje do wiadomości, iż z dniem 17 marca potwierdzone zostało pierwsze w  Polsce, w 2021 r ognisko ASF u świń utrzymywanych w fermie świń w powiecie świebodzińskim. Zgodnie z  wytycznymi...
Data publikacji:
22.03.2021

Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

ZARZĄDZENIE NR B.120.33.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWAz dnia 22 marca 2021 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990...
Data publikacji:
22.03.2021

Urząd nadal nieczynny

W związku z sytuacją epidemiczną wśród pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wschowa informujemy, że w dniu 22 marca, poniedziałek, urząd pozostanie nieczynny dla interesantów. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Data publikacji:
18.03.2021

Przerwane obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej

W związku z problemami technicznymi dotyczącymi transmisji obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie obrady zostały przerwane do poniedziałku, 22 marca, do godziny 8.00      
nowa grafika UMiG Wschowa na www
Data publikacji:
18.03.2021

XXVI Sesja Rady Miejskiej we Wschowie-18 marca 2021 r godz 11.00

 XXVI  Sesja Rady Miejskiej we Wschowie odbędzie się w dniu 18 marca 2021 roku  (czwartek) o godz. 11.00.  Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.   Proponowany porządek obrad : Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie wniosków do...

Strony