2020-03

Data publikacji:
09.03.2020

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 04 marca 2020r. w sprawie : zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu  opiniowania ofert organizacji pozarządowych dotyczących otwartego konkursu ofert z  dnia lutego 2020 roku na ...
Data publikacji:
05.03.2020

Postęp prac na Nowych Ogrodach

Od początku roku trwają intensywne prace przebudowy drogi na ul. Nowe Ogrody. Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 006806F Wschowa - Buczyna (Papiernia) łączącej ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową nr 1012F - ETAP II” zostało w...
Data publikacji:
04.03.2020

KORONAWIRUS W LUBUSKIM

Koronawirusa w Polsce   W celu ograniczenia ryzyka zakażenia: 1. Często myć ręce Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest...
Data publikacji:
03.03.2020

Posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej

W następnym tygodniu odbędą się posiedzenia dwóch stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie. 10 marca o godzinie 13.00 spotka się Komisja Budżetu i Majątku Gminnego, natomiast 12 marca, także o 13.00 Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku...
Data publikacji:
03.03.2020

Zapisz się na darmowe szkolenia

Gmina Wschowa rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III:Działania 3.1. Projekt ma na...
Data publikacji:
02.03.2020

Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe

Rok 2020 został ustanowiony Rokiem Samorządu Terytorialnego, obchodzimy 30-lecie samorządu. Naszym celem jest budowanie świadomości w zakresie małych ojczyzn, kompetencji samorządu, jak również kreowanie postaw patriotycznych w zakresie...
Data publikacji:
02.03.2020

Dni Otwarte w Szkołach Podstawowych

Zapraszamy na dni otwarte do szkół podstawowych ! • Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie – 11 marca 2020r od godz. 16.00 do 18.00 • Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie - 7 marca 2020 r od godz. 11.00 do 14.00 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II...
Data publikacji:
02.03.2020

Rusza kolejna edycja Lubuskiej Odnowy Wsi

Inicjatywa Lubuska Odnowa Wsi jest skierowana do organizacji pozarządowych. - Konkurs potrwa od 28 lutego do 20 marca. O dofinansowanie, którego maksymalna kwota wynosi 10 tys. zł, mogą się ubiegać stowarzyszenia, fundacje, zespoły ludowe, koła...

Strony