2018-02

Data publikacji:
27.02.2018

Szkolenie podstawowe "Stosowanie środków ochrony roślin..."

  LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO informuje o możliwości zorganizowania szkolenia podstawowego (dla osób, które jeszcze nigdy nie posiadały takich uprawnień) na "Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego….” (warunkiem...
Data publikacji:
27.02.2018

W czasie mrozów pamiętajmy również o zwierzętach - Trzy psy odebrane i jeden mandat z ustawy o ochronie zwierząt

Fundacja poprosiła o wsparcie strażników w czasie kontroli dotyczącej bytowania zwierząt w tym trudnym czasie. W miejscowości Dębową Łęka po raz kolejny Fundacja SOS przeprowadziła kontrolę. Na miejscu stwierdzono, iż właściciel piesków po mimo...
Data publikacji:
26.02.2018

Warsztaty rewitalizacyjne

W dniach 21-23.02.2018r. odbyły się warsztaty rewitalizacyjne połączone ze spacerami studyjnymi. Zgodnie z harmonogramem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji warsztaty odbyły się w Przyczynie Górnej (21.02.br.), Lginiu (22.02.br.)...
Data publikacji:
26.02.2018

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów

    Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul Rynek 1, 67-400 Wschowa ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy:   Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów - w wymiarze czasu pracy – 1 etat.     Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: 1....
Data publikacji:
23.02.2018

Trzecie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji

Tematem przewodnim trzeciego spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji, które odbyło się w dniu 22.02.2018r., było ustalanie szczegółowego zakresu planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji pracowali warsztatowo nad...
Data publikacji:
23.02.2018

Drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji

 21.02.2018r. odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, tym samym rozpoczęto II etap prac nad programem rewitalizacji, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów i obiektów centrum miasta, poprzez...
Data publikacji:
22.02.2018

Twój głos jest dla nas ważny – zapraszamy do udziału w badaniu

Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu realizowanym w ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022”.Niniejszy dokument będzie podstawą do aplikowania o środki...
Data publikacji:
21.02.2018

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022

Informujemy, że na podstawie umowy zawartej w dniu 22 listopada 2017r. zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Gminą Wschowa przystąpiliśmy do realizacji projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy...
Data publikacji:
16.02.2018

ROZLICZAJMY PODATEK PIT WE WSCHOWIE! WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ!

Przygotowując roczny PIT warto pamiętać, że podatek rozliczamy w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Im więcej osób rozliczy swój PIT we Wschowie, tym lepszy standard życia zaoferuje gmina swoim mieszkańcom. Według ustawy o podatku dochodowym...
Data publikacji:
16.02.2018

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji

15.02.2018r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji. Członkowie Zespołu zostali zapoznani przez Wykonawcę z tematyką rewitalizacji oraz ważnymi aspektami odbywającego się w gminie procesu. Dyskusja prowadzona podczas spotkania...

Strony