Aktualności - Straż Miejska

Data publikacji:
18.04.2017
Profilaktyka Zdrowia- Strażnicy i Policjanci o Przemocy i Cyberprzemocy w szkołach podstawowych
W miesiącu kwietniu 2017 roku rozpoczęto w ramach profilaktyki zdrowia zajęcia, których tematem była przemoc i cyberprzemoc. Zajęcia prowadzone były przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej ze Wschowy oraz funkcjonariuszy KPP we Wschowie. W ramach...
Data publikacji:
31.03.2017
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE ZA ROK 2016
Data publikacji:
02.03.2017
Rozmawiali o bezpieczeństwie- Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa we Wschowie
W dniu 28 lutego 2017 roku odbyła się kolejna już debata społeczna, we wschowskim Klasztorze Braci Mniejszych OFM. Tematem dyskusji było funkcjonowanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” w Powiecie Wschowskim. Zaprezentowano również nową...
Data publikacji:
27.02.2017
Kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych
W wyniku kontroli stwierdzono, iż zbiornik bezodpływowy w miejscowości Wygnańczyce uległ przelaniu i zawartości zbiornika wypłynęły na zewnątrz. Strażnicy postanowili skontrolować mieszkańców korzystających z tego zbiornika. W wyniku kontroli...
Data publikacji:
27.02.2017
Kontrola hodowców drobiu w sprawie wywiązywania się obowiązków wynikających z ROZPORZĄDZENIE,MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Zgodnie z zalecaniem Powiatowego lekarza Weterynarii we Wschowie funkcjonariusze Straży Miejskiej w trakcie swoich obowiązków służbowych mają również obowiązek kontroli hodowców drobiu w zakresie odosobnienia drobiu lub innych ptaków gospodarskich w...

Strony