Aktualności - Straż Miejska

Data publikacji:
19.05.2022
Strażnicy na rowerach
Strażnicy na rowerach zwracają szczególna uwagę na wykroczenia porządkowe, a w szczególności na naruszanie porządku prawnego w zakresie spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, zaśmiecania oraz obowiązki związane z usuwaniem...
Data publikacji:
28.03.2022
Monitoring pomógł ukarać sprawcę zaśmiecania
W połowie marca informowaliśmy, iż Spółka Komunalna oraz Straż Miejska wspólnie podjęły decyzję o monitorowaniu miejsc zbierania odpadów. Na początek kamery zostały zamontowane na ul. Nowej i są już pierwsze rezultaty funkcjonowania monitoringu. W...
Data publikacji:
16.03.2022
Nowy monitoring
  Spółka Komunalna wraz ze Strażą Miejską zdecydowała się na montaż kamer przy kontenerach na odpady na ulicy Nowej we Wschowie. Monitoring tego miejsca ma przyczynić się do zmiany zachowań mieszkańców w zakresie utrzymania czystości w obrębie...
Data publikacji:
23.12.2021
Kolejne kamery monitoringu
Trwa rozbudowa sieci monitoringu miejskiego. W ubiegłym roku podjęliśmy działania przywracające monitoring we Wschowie, który za poprzedniej kadencji został porzucony. Uruchomiliśmy 13 kamer, które objęły swoim działaniem Rynek, ul. Łazienną, Plac...
Data publikacji:
10.11.2021
Strażnicy włączyli się w akcje ,,Znicz" i akcje ,,Hiena"
Od piątku 29 października do 1 listopada funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z frunkcjonariuszami Policji zabezpieczali drogi dojazdowe do cmentarzy oraz kontrolowali nekropolie na terenie Gminy Wschowa. Zadaniem wspólnych partoli było...

Strony