Aktualności - Ogłoszenia organizacje pozarządowe

Data publikacji:
29.06.2020
Dodatkowe pieniądze na zadania profilaktyczne
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W ramach konkursu...
Data publikacji:
13.05.2020
STARTUJ Z FIO
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego rozpoczynają nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO- lubuskie lokalnie” TERMIN I MIEJSCE NABORU 15.04.2020 r.- 17.05....
Data publikacji:
24.04.2020
Przyznano środki na realizację zadania publicznego
Zarządzeniem z dnia 20 kwietnia 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przyznał środki na realizację zadania publicznego z zakresu: ochrona i promocja zdrowia, nauka i szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie, kulturę, sztukę, ochronę dóbr...
Data publikacji:
21.04.2020
Konkurs FIO "Startuj z FIO - Lubuskie Lokalnie
Data publikacji:
09.03.2020
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 04 marca 2020r. w sprawie : zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu  opiniowania ofert organizacji pozarządowych dotyczących otwartego konkursu ofert z  dnia lutego 2020 roku na ...

Strony