Aktualności - Ogłoszenia organizacje pozarządowe

Data publikacji:
09.03.2020
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 04 marca 2020r. w sprawie : zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu  opiniowania ofert organizacji pozarządowych dotyczących otwartego konkursu ofert z  dnia lutego 2020 roku na ...
Data publikacji:
02.03.2020
Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe
Rok 2020 został ustanowiony Rokiem Samorządu Terytorialnego, obchodzimy 30-lecie samorządu. Naszym celem jest budowanie świadomości w zakresie małych ojczyzn, kompetencji samorządu, jak również kreowanie postaw patriotycznych w zakresie...
Data publikacji:
02.03.2020
Rusza kolejna edycja Lubuskiej Odnowy Wsi
Inicjatywa Lubuska Odnowa Wsi jest skierowana do organizacji pozarządowych. - Konkurs potrwa od 28 lutego do 20 marca. O dofinansowanie, którego maksymalna kwota wynosi 10 tys. zł, mogą się ubiegać stowarzyszenia, fundacje, zespoły ludowe, koła...
Data publikacji:
20.02.2020
OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: ochrona i promocja zdrowia, nauka i szkolnictwo wyższe , edukacja oświata i wychowanie kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i...
Data publikacji:
04.02.2020
Mobilny Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich
Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zapraszają na bezpłatne konsultacje. Będzie to okazja do rozmów ze specjalistą na temat wsparcia m.in. na założenie firmy lub jej rozwój. Dla organizacji pozarządowych...

Strony