Aktualności - Ogłoszenia organizacje pozarządowe

Data publikacji:
04.03.2021
Nabór członków do Komisji Konkursowej
OGŁOSZENIE NR B.0050.30.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na...
Data publikacji:
26.02.2021
Ogłoszono konkurs na realizację zdań publicznych
Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury...
Data publikacji:
12.02.2021
Webinar pt. „Finansowanie działań organizacji pozarządowych w 2021 r.” – 16.02.2021 r.
Zapraszamy na bezpłatny webinar dla organizacji pozarządowych oraz innych organizacji pożytku publicznego, zainteresowanych zdobyciem pieniędzy na swoje działania. O webinarze Podczas webinaru przedstawimy informacje: na temat harmonogramu...
Data publikacji:
26.01.2021
Otwarty konkurs ofert „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” edycja 2021
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finsnsowe wsparcie projektów, z programu "Pokonac bezdomność. Pomoc pomocy osobom bezdomnym", Edycja 2021 r. Na realizacje Konkursu przeznaczona jest kwota 5.500.000 zł. Program...
Data publikacji:
13.01.2021
Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski w...

Strony