Aktualności - Ogłoszenia organizacje pozarządowe

Data publikacji:
05.04.2019
Konkurs na realizację zadań gminy rozstrzygnięty
- Aktywność stowarzyszeń jest bardzo duża, staraliśmy się docenić wszystkich, jednak potrzeby były zdecydowanie większe – tymi słowami podsumował konkurs na realizację zadań gminy Wschowa z zakresu ochrona i promocja zdrowia; nauka i szkolnictwo...
Data publikacji:
28.12.2018
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019. Całość ogłoszenia została zamieszczona w załączniku pn. ogłoszenie_otwarty_konkurs
Data publikacji:
18.12.2018
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zakończone
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały zakończone. Szczegóły w poniższym załączniku.
Data publikacji:
15.11.2018
Rozpoczęły się konsultacje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi
15 listopada rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019....
Data publikacji:
16.07.2018
„Europa dla obywateli” – spotkanie w Świebodzinie
Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli" zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 25 lipca 2018 r. w godzinach 9:00-13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ulicy Kolejowej 2....

Strony