Aktualności - Ogłoszenia organizacje pozarządowe

Data publikacji:
04.05.2021
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych
Rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań gminnych przez stowarzyszenia i kluby sportowe. Do konkursu wpłynęły 42 oferty. Wszystkie oprócz jednej z ofert spełniło wymogi formalne zawarte w regulaminie konkursu i otrzymało dofinansowanie...
Data publikacji:
22.04.2021
Konkurs „Równać Szanse - Małe Granty" dla dzieci w wieku 13-19 lat
15 kwietnia  ogłoszono  konkurs w ramach programu „Równać Szanse - Małe Granty”-  Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Civis Polonus.  Konkurs to szansa dla bibliotek, domów kultury i lokalnych organizacji...
Data publikacji:
30.03.2021
Wykaz ofert na realizację zadań publicznych. Czas na dokonanie uzupełnień
Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury...
Data publikacji:
25.03.2021
Ogłoszenie- konkurs plastyczny dla Szkół Podstawowych pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo”
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs plastyczny dla Szkół Podstawowych pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo”.  Na prace czekamy do dnia 30 kwietnia 2021...
grafika konkursowa
Data publikacji:
17.03.2021
Wnioski do konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego- do 25 marca 2021 r
Trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2021 na rzecz mieszkańców Gminy Wschowa, na które gmina przeznaczyła 250 000 zł. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy...

Strony