Aktualności - Ogłoszenia organizacje pozarządowe

Data publikacji:
20.11.2017
Rozpoczęły się konsultacje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi
20 listopada 2017 roku rozpoczęły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotowymi wymienionymi w art.  ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na...
Data publikacji:
21.09.2022
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie...
Data publikacji:
04.03.2022
Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wschowa w roku 2022.
  Zgodnie z rozdziałem VII, ust. 3, pkt 3 ogłoszenia, wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych jest publikowany na tablicy...
Data publikacji:
14.11.2022
ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA PROJEKTY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZOWANE W 2023 ROKU!
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych w Gminie Wschowa w roku 2023. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ...
Data publikacji:
14.02.2022
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wschowa w roku 2022.    Zgłoszenia kandydatów na członków...

Strony