Aktualności - Ogłoszenia organizacje pozarządowe

Data publikacji:
30.03.2021
Wykaz ofert na realizację zadań publicznych. Czas na dokonanie uzupełnień
Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury...
Data publikacji:
25.03.2021
Ogłoszenie- konkurs plastyczny dla Szkół Podstawowych pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo”
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs plastyczny dla Szkół Podstawowych pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo”.  Na prace czekamy do dnia 30 kwietnia 2021...
grafika konkursowa
Data publikacji:
17.03.2021
Wnioski do konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego- do 25 marca 2021 r
Trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2021 na rzecz mieszkańców Gminy Wschowa, na które gmina przeznaczyła 250 000 zł. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy...
Data publikacji:
04.03.2021
Nabór członków do Komisji Konkursowej
OGŁOSZENIE NR B.0050.30.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na...
Data publikacji:
26.02.2021
Ogłoszono konkurs na realizację zdań publicznych
Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury...

Strony