Aktualności - Ogłoszenia organizacje pozarządowe

Data publikacji:
21.04.2022
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wschowa w 2022 roku
Zarządzeniem Nr B.0050.69.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów...
Data publikacji:
19.01.2022
Rozpoczął się nabór w Otwartym Konkursie Ofert na projekty organizacji pozarządowych realizowane w 2022 roku!
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych w Gminie Wschowa w roku 2022. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...
Data publikacji:
28.12.2021
Nowe obowiązki stowarzyszeń
Szanowni Państwo przypominamy, że w związku z nowelizacją ustawy o z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego...
Data publikacji:
03.12.2021
Spotkanie dot. projektu ,,Partnerstwo dla Wolontariatu Edycja 2021-2023’’ w dniu 6 grudnia br. (tj. poniedziałek) godz. 15.30
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze zaprasza organizacje pozarządowe  na spotkanie dot. projektu ,,Partnerstwo dla Wolontariatu Edycja 2021-2023’’ w dniu 6 grudnia br. (tj. poniedziałek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej...
Data publikacji:
23.11.2021
Konkurs na prowadzenie Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” we Wschowie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
Ogłaszamy otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” we Wschowie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.”   Wysokość środków: na...

Strony