Aktualności - Lokalny Program Rewitalizacji

Data publikacji:
08.10.2018
Lokalny Program Rewitalizacji zatwierdzony
Uchwałą nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 03.09.2018r. wschowscy radni przyjęli „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022”.Podjęcie wspomnianej uchwały umożliwiło Gminie Wschowa przedłożenie dokumentu do Urzędu...
Data publikacji:
13.04.2018
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017 – 2022
Prezentujemy Państwu ostateczną wersję projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017 – 2022”, która została wysłana do zespołu oceniającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Pragniemy podkreślić, iż niniejsze...
Data publikacji:
19.03.2018
Konferencja podsumowująca opracowanie programu rewitalizacji
W ramach projektu odbyła się konferencja podsumowująca działania realizowane w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji.W trakcie konferencji zaprezentowano mieszkańcom założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, a w szczególności...
Data publikacji:
16.03.2018
Piąte spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji
Przedmiotem spotkania było omówienie map, na których dokonano wyznaczenia obszaru rewitalizacji. W ramach dotychczasowych prac wyznaczono pięć podobszarów rewitalizacji, trzy na terenach wiejskich i dwa na terenach miasta. Ograniczono zakres tych...
Data publikacji:
15.03.2018
Rewitalizacja Gminy Wschowa - konferencja
Dobiegają końca prace dotyczące opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022”. W ostatnim czasie odbyły się spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji, warsztaty rewitalizacyjne i spacery studyjne we Wschowie, Przyczynie...

Strony