Zespół ds. Windykacji

Zespół ds. Windykacji
pracownicy:

Magdalena Bartoszewicz, telefon: 65 540 86 13, e-mail: magdalena [dot] bartoszewiczatgminawschowa [dot] pl

Zespół ds. Windykacji:

  1. Prowadzi działania zmierzające do dobrowolnego uregulowania zaległych należności cywilno- prawnych przez dłużników oraz działań w celu wyegzekwowania tych należności na drodze postępowania cywilno- prawnego oraz egzekucyjnego.
  2. Prowadzi sprawy związane z bieżącą weryfikacją zaległych należności, innych niż cywilno- prawne, wynikające z zakresu działania: Zespołu ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury, Zespołu ds. Planowania Przestrzennego, Zespołu ds. Inwestycji Gminnych, Zespołu ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości oraz czynności zmierzających do egzekwowania tych należności.
  3. Współdziała z radcami prawnymi urzędu, urzędami skarbowymi, sądami i kancelariami komorniczymi w zakresie prowadzonych egzekucji.
  4. Prowadzi sprawy związane z ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych.
  5. Prowadzi windykację należności związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości gminnych.
  6. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy, Burmistrza lub jego Zastępcę.

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu WG.ZW.

Publikacja: s.ps