Za spalanie odpadów zapłacisz karę

23.10.2018

W okresie jesienno-zimowym pogarsza się  jakość powietrza którym oddychamy. W znacznej mierze odpowiada za to tzw. niska emisyjność czyli emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w piecach, kominkach i kotłach. W procesie spalania bardzo ważną rolę odgrywa temperatura spalania – w przypadku gdy jest ona zbyt niska, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.

PAMIĘTAJMY SPALONE ŚMIECI NIE ZNIKAJĄ, NIE ZAMIENIAJĄ SIĘ CAŁKOWICIE W CIEPŁO!

Spalone śmieci zmieniają się w chmurę trucizn, która osadza się  na glebie w najbliższej okolicy. Trucizny te gromadzą się także w organizmie Twoim i Twoich dzieci i po latach przynoszą efekt w postaci chorób.

W celu zapobieżenia opisanym wyżej patologicznym zjawiskom Straż Miejska we Wschowie rozpoczyna zaplanowane działania kontrolne na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy funkcjonariuszom Straży Miejskiej w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500zł  lub  kara grzywny gdy sprawa zostanie skierowana do Sądu Rejonowego.
                            

Straż Miejska Wschowa
 

Autor: s.ps