Aktualności - Straż Miejska

Data publikacji:
06.03.2019
Wygnańczyce – wycięcie i przywłaszczenie drzew ??
W dniu 06 lutego 2019 roku funkcjonariusze Staży Miejskiej otrzymali zgłoszenie o domniemanym wycięciu kilku drzew w miejscowości Wygnańczyce. Po dwukrotnym sprawdzeniu ujawniono nielegalną wycinkę drzew na działce gminnej. Po poinformowaniu...
Data publikacji:
06.03.2019
Ogólnopolskie liczenie bezdomnych 2019
W nocy z 13 na 14 lutego br. odbyło się ogólnopolskie liczenie bezdomnych. W związku z tym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciła się do wojewodów o koordynację działań związanych z przeprowadzeniem badania. W akcji na terenie...
Data publikacji:
06.03.2019
Kto powinien utrzymywać czystość na chodniku?
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych...
Data publikacji:
28.01.2019
162 kontrole palenisk w 2018 roku - nadal ujawniamy nieprawidłowości
Tym razem we Wschowie na ul. Lipowej w dniu 25 stycznia 2019 roku strażnicy podczas kontroli ujawnili truciciela. Na miejscu stwierdzono spalanie tworzyw sztucznych oraz przygotowane do opału były pocięte stare okna z powłoką malarską. Mieszkaniec...
Data publikacji:
18.01.2019
O bezpieczeństwie z uczestnikami zajęć w Bibliotece Publicznej
Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej spotkali się z uczestnikami zajęć w Bibliotece Publicznej. Mundurowi omówili bezpieczne zachowania w domu i poza domem. Zdjęcia: KPP Wschowa, Straż Miejska Wschowa

Strony